Golan mielessämme

Posted in December 15th, 2010
by The Editor

”Golan mielessä” -kulttuuriviikon avajaispuhe

Hyvät naiset ja herrat, arvoisat kuulijat

Suomi-Syyria yhdistys toivottaa teidät tervetulleiksi ”Kuvia Golanilta” -näyttelyn avajaisiin. Tämä näyttely on yksi ”Golan mielessä” -kulttuuriviikon tapahtumista, jotka Suomi-Syyria yhdistys järjestää yhdessä Stoan kanssa. Tämä viikko pitää sisällään erilaisia tapahtumia, joista yksi on tämä, aina kuluvan kuun 17. päivään asti avoinna oleva näyttely. Kulttuuriviikko päättyy taiteilija Wael Tarabiyan pitämään arabiankieliseen luentoon, jossa hän kuvailee ”Miehitetyn Golanin kulttuurin” piirteitä. Tämän jälkeen esitetään kaksi lyhytfilmiä Golanista: dokumentaarinen ”Neljäskymmenestoinen talvi” sekä ”Salma matkalla Damaskokseen”, jonka on ohjannut syyrialainen ohjaaja Ihab Tarabiya. Lopuksi on vielä konsertti, jossa esiintyy syyrialainen taiteilija ja säveltäjä Iyyad Haimur yhdessä Suomessa vaikuttavien artistien kanssa.

Tässä näyttelyssä on valokuvia, jotka esittelevät jokapäiväistä elämää miehitetyllä Golanilla ja sitä kuinka urheasti kansamme siellä vastustaa Israelin miehitystä. Osoitamme syvät kiitokset niille tahoille, joilta olemme saaneet nämä kuvat, ensinnäkin valokuvaaja-toimittaja Atif al-Safdille, toiseksi Fatih al-Mudarrisin taide- ja kulttuurikeskukselle ja kolmanneksi golanilaiselle internetsivustolle ja sen pitäjälle Nabih Owaydatille.

Miehitetyn Golanin kukkulat sijoittuvat Syyrian Arabitasavallan lounaiskulmaan. Alueen pinta-ala on 1860 km2 (neliökilometriä), joka edustaa noin yhtä prosenttia Syyrian pinta-alasta. Viides kesäkuuta vuonna 1967 Israel miehitti noin 67,2 % alueesta, Israelin hallintaan tuli siis 1250 km2. Vaikka Golanin alue onkin pieni Syyrian kokonaispinta-alaan nähden, on kukkula strategisesti äärimmäisen tärkeä Syyrialle ja runsaiden sateiden ansiosta siellä on paljon vettä. Golanin asukasluku on nykyään 500 000 henkeä, joista 20 000 asuu miehitetyllä alueella viidessä kylässä (Majdal Shams, Baqaata, Ayn Qeniya, Mas’ada, al-Ghazar).

Joulukuun 14. vuonna 1981 Israel liitti miehitetyn Golanin kukkulat omaan alueeseensa. Kansainvälinen yhteisö ei hyväksynyt Israelin päätöstä; myös YK:n turvallisuusneuvosto hylkäsi sen päätöksellä nro 497 joulukuun 17. päivänä vuonna 1981. YK:n asiakirjoissa viitataan Golanin alueeseen nimellä “miehitetty Syyrian Golan” ja turvallisuusneuvosto vahvisti päätöksessään, että alueiden haltuun ottaminen väkisin ei ole hyväksyttyä YK:n perusasiakirjan mukaan. Siten Israelin päätös katsottiin kumotuksi, pätemättömäksi ja kansainvälisellä tasolla lain valtaa vailla olevaksi. Israelia vaadittiin miehittävänä valtiona perumaan päätöksensä välittömästi. Hiljattain Israelin Knesset hyväksyi lopullisesti lakiesityksen, joka velvoittaa Tell Avivin hallituksen järjestämään kansanäänestyksen koskien tulevaa vetäytymistä miehitetyltä Golanilta. Me uskomme, että miehitetty Golan on syyrialainen sydämeltään ja sielultaan, ja julistaaksemme jatkuvaa yhteenkuuluvuutta Golanilla asuvaa kansaamme kohtaan ja kannustaaksemme sen urheutta Israelin miehityksen edessä olemme järjestäneet tämän kulttuuriviikon nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Toivomme solidaarisuutemme ja tukemme välittyvän näiden tapahtumien kautta myös miehitetyllä alueella asuvalle kansallemme.

Meidän vieraanamme on tänä iltana syyrialainen taiteilija Wael Tarabiya, joka on Fatih al-Mudarrisin taide- ja kulttuurikeskuksen johtaja Majdal Shamsissa miehitetyn Golanin kukkuloilla. Hän on suorittanut taiteiden maisterin tutkinnon Repinin akatemiassa Pietarissa. Hän on toiminut taideopettajana useissa taideinstituuteissa ja luennoitsijana L:n yliopiston projektissa Haifassa sekä perustanut Taiteiden talon Majdal Shamsiin. Wael Tarabiya on tunnettu syyrialainen taiteilija; sen lisäksi että hän on huomattava kuvanveistäjä, hän myös maalaa. Hänellä on ollut lukuisia näyttelyjä Majdal Shamsissa, miehitetyn Golanin alueella, Damaskoksessa, Pietarissa, Jerusalemissa ja Ramallahissa. Kiitämme Wael Tarabiyaa siitä, että hän on mukanamme tällä kulttuuriviikolla ja toivotamme hänelle miellyttävää oleskelua Suomessa.

Tämän kulttuuriviikon ovat saaneet aikaan Suomi-Syyria yhdistyksen hallituksen ja lukuisten vapaaehtoisten jäsenten kiinteä yhteistyö ja vaivannäkö, osoitamme heille kaikille lämpimät kiitokset heidän suurenmoisista ponnisteluistaan tämän kulttuuriviikon menestyksekkääksi järjestämiseksi ensimmäisen kerran Suomessa. Toivotamme teille mielenkiintoisia katseluhetkiä ja toivomme näkevämme teidät myös loppujuhlassa tämän kuun 17. päivänä.

Ennen kuin lopetan, haluan vielä esittää syvän henkilökohtaisen kiitokseni ystävälleni Wael Tarabiyalle. Pyysin häntä tuomaan minulle Syyrian lipun, ja hän lähetti minulle lipun miehitetyltä Golanilta. Tuolla lipulla on luonnollisesti syvä symbolinen arvo kotimaani lippuna, mutta lisäksi siihen liittyy muutakin, sillä sitä on kantanut runoilija Yasir Khanjar päästyään pois Israelin vankeudesta. Tämän arvokkaan lahjan ystäväni Wael antoi minulle, ja postin tuotua sen minulle ajattelin häntä suurella rakkaudella ja haikeudella, ja itkin. En uskaltanut ajatella, että hän pääsisi avaamaan tämän näyttelyn, mutta tässä minä nyt pyydän häntä tekemään näin tämän kulttuuriviikon alkajaisiksi. Aloitamme tämän viikon Syyrian lipulla, jota runoilija Yasir Khanjar kantoi päästyään vapauteen Israelin pidätyksestä. Lähetän sen seuraavaksi sinulle ystäväni Wael, jotta voit kantaa sitä Golanin vapautuessa Israelin miehityksestä.

Tervetuloa “Kuvia Golanilta” -näyttelyyn, nostamme shampanja- ja mehumaljat miehityksestä vapaalle Golanille sekä taiteilija Wael Tarabiyalle.